Kunnskapsgrunnlaget

DIVE-analyse Kjøpmannsgata

m1093 DIVE-analyse Kjøpmannsgata web.pdf

Lang versjon: DIVE-analyse for Kjøpmannsgata

Her finner du den fulle versjonen av DIVE-analysen for bryggene Kjøpmannsgata.

Senere er det blitt laget en DIVE-analyse for hele nordøstre kvadrant av Midtbyen, som setter verdiene i og langs Kjøpmannsgata inn i en større sammenheng. Den kan du finne her:

DIVE-analyse Kjøpmannsgata_plakatversjon.pdf

Kort versjon: DIVE-analyse for Kjøpmannsgata

Her finner du en kortversjon DIVE-analysen for bryggene Kjøpmannsgata.


Forprosjekt: mulig fredning av Kjøpmannsgatebryggene

Trondheim bystyre vedtok i 2018 å sende en henvendelse til Trøndelag fylkeskommune om å utrede muligheter for kulturmiljøfredning av bryggene i Kjøpmannsgata. Hensikten med dette forprosjektet er å få belyst fordeler og ulemper ved en eventuell fredning av Kjøpmannsgatebryggene.

Anbefalingen ble kulturmiljøfredning og fredning av noen enkeltbrygger som supplement til kulturmiljøfredning.

Byantikvaren har sammen med Trøndelag fylkeskommune og Menon gjennomført forprosjektet. Rapporten finner du til her:

2020-12-10 Forprosjekt. Mulig fredning av Kjøpmannsgatebryggene.pdf

Geoteknisk vurdering av områdestabilitet

200113 10211940-RIG-RAP-001 rev_02 Områdeplan_Kjøpmannsgata_-_Områdestabilitet.pdf