Medieoppslag

Les mer på adressa.no: I august 2018 orienterte vi formannskapet om medvirkningsaktivitetene vi har gjort sammen med dere! Blant annet fikk de høre mer om innbyggerpanel og gjestebud, og det har Adressas Trygve Lundemo skrevet en kommentar om (bak betalingsmur). Han har også skrevet en kommentar om innspillsmulighetene i utstillingen av framtidsbilder. Adressa-journalist Torsten Hanssen har skrevet en artikkel om utstillingen Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050. På lederplass har Adressa skrevet om å gripe sjansen til å gi innspill i høringsperioden. Adressa skrev 3. juni 2020 om høringsutkast til Gatebruksplan for Midtbyen, og i lederartikkelen 10. juni 2020 om at den ny planen kan gi Midtbyen et løft. Byplankontoret fikk publisert en Kronikk om gatebruk i Midtbyen 15. juni 2020.

Les mer på nidaros.no: Nidaros skrev 3. juni 2020 om høringsutkast til Gatebruksplan for Midtbyen. 24. juni 2020 skrev Næringsforeningen i Trondheimsregionen en kronikk om trafikkberegninger knyttet til gatebruksplanen. Trondheim kommune svarte på kronikken i Trønderdebatten 29. juni 2020.

Les mer på nrk.no:

Artikkel om det digitale innspillskartet: Slik skal hvem som helst bli byplanlegger i Trondheim

Les mer på trondheim2030.no:

Artikkel om kunnskapsheftet «Byutvikling for alle»

Artikkel om medvirkningsarbeidet vårt

Artikkel om utstillingen framtidsbilder

Si din mening om framtidens gater og byrom i Midtbyen

Les mer på arkitektnytt.no og bygg.no:

Artikkel om Gatebruksplan i Midtbyen: Gatekrangel i bykjernen

Artikkel om utstillingen Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050