Verksted med elevråd om Kjøpmannsgata

Vi fikk gode innspill på verkstedet om barn og unges oppvekstvilkår med elevråd 10. januar. Elevrådene fra sentrumsskolene Bispehaugen, Singsaker og Ila var representert. Resultatet fra verkstedet skal brukes videre i det pågående planarbeidet i Kjøpmannsgata.

Kopi av Medvirkning med barn om Kjøpmannsgata
Dokument uten navn

Hva kunne du tenkt deg i Kjøpmannsgata? Barna forklarer og setter flagg i modell.


Hva er ikke bra eller farlig? Barna har satt varseltrekanter med forklaring på et flyfoto.


Hva er fint som det er i Kjøpmannsgata? Barna har satt hjerter på et flyfoto.