Verksted Kjøpmannsgata

Oppsummering fra informasjonsmøte og miniverksted for eiere, kultur og næring 5
Kopi av Kopi av Informasjonamøte Kjøpmannsgata 5.11.2018