Julemøte om byutvikling 2019

Julemøte om byutvikling

02.12.19 ble det ønsket velkommen til julemøte om byutvikling. Med møtet ønsket byplankontoret i Trondheim kommune å orientere om pågående arbeid som har innvirkning på byens utvikling. Møtet var åpent for alle med interesse for byutvikling, og fant sted på Rådhuset - både kl. 13.00 og kl. 18.00.

Dagsorden var lik for de to møtene. Her finner du tema og presentasjonene som ble brukt.

Trondheim mot 2050. Kommende byutviklingsprosjekter og pågående arbeid.

Gatebruk i Midtbyen. Aktuelle alternativer i arbeidet med gatebruksplan.

Boligbygging i Trondheim. Fakta om hva som bygges hvor, og hvor mye.

En by i øyehøyde. Om kvalitet når byen stadig blir tettere.

Innbyggere om byutvikling. Om funn fra medvirkningsarbeidet.


021219 Lokale sentrum og kvaliteter - julemøte2019.pdf
021219 Trondheim mot 2050 - Julemøte2019.pdf
191202 Julemøte om Byutvikling - Gatebruksplan for Midtbyen.pdf
Julemøte 2019, Boligbygging.pdf
021219 Innbyggere om byutvikling - julemøte2019.pdf