Førjulsmøte om byutvikling

Velkommen til førjulsmøte om byutvikling i Trondheim - med gløgg og pepperkaker :-)

Vi ønsker velkommen til orienteringsmøte om byutvikling i Trondheim. Formålet er å orientere om noen av de pågående arbeidene som har betydning for hvordan Trondheim bør utvikles fram mot 2050.


Sted: Auditoriet i Statens Hus i Trondheim

Tidspunkt: Tirsdag 18. desember. Møtet gjennomføres på to ulike tidspunkt denne dagen:

Kl. 12.30-15.00 dersom et tidspunkt på dagen er det som passer best.

Kl. 18.30-21.00 dersom kvelden passer bedre.


Program:

Velkommen

Ved Trondheim kommune

Byutredning for Trondheimsområdet - resultater fra trinn 2

Hvilke virkemidler fungerer best når målet er null vekst i antall kjørte personbilkilometer (nullvekstmålet).

Statens vegvesen ved prosjektleder Joar Nordtug

Hvor bør vi bygge om vi skal nå nullvekstmålet?

Ny metode er utviklet for å vurdere hvor nullvekstvennlig nye boligområder er.

Ved Trondheim kommune

PAUSE

Ny byvekstavtale - hva handler den om?

Ved Trondheim kommune

Byutvikling - hva annet skjer på byplankontoret for tiden?

Trondheim kommune ved byplansjef Ragna Fagerli

Avslutning og god jul!