Julemøte om byutvikling 2018

Rundt 100 med interesse for byutvikling møtte på de to orienteringsmøtene 18. desember 2018 på Statens hus i Trondheim. Under finner du program og presentasjonene benyttet på møtet.

Formålet med møtet var å orientere om noen av de pågående arbeidene som har betydning for hvordan Trondheim bør utvikles fram mot 2050.

Byutredninger Trondheim_sluttrapporter

Byutredning for Trondheimsområdet - resultater fra trinn 2 Hvilke virkemidler fungerer best når målet er null vekst i antall kjørte personbilkilometer (nullvekstmålet)? v/Statens vegvesens prosjektleder Joar Nordtug

Nullvekstmålmetoden på julemøtet

Hvor bør vi bygge om vi skal nå nullvekstmålet? En ny metode er utviklet for å vurdere hvor lett det er å velge gange, sykkel eller kollektiv som transportmiddel i nye boligområder. v/ Trondheim kommune/byplankontoret/Mathias Midbøe og Tove Hellem

Bymiljøavtale og byvekstavtale

Ny byvekstavtale - hva handler den om? v/Trondheim kommune/byplankontoret og Elise Sangereid

Byen vår inn i fremtida Julemøte 18.12.2018 Ragna Fagerli, byplansjef

Byutvikling - hva annet skjer på byplankontoret? v/Trondheim kommunes byplansjef Ragna Fagerli