Våre jul- og sommermøter

Velkommen til våre jul- og sommermøter

Vi ønsker velkommen til orienteringsmøter to ganger i året hvor vi orienterer om pågående arbeider med relevans for byens utvikling.

Her finner du lenker til presentasjoner fra avholdte møter: