Innspillsmøte om medvirkning framtidsbilder

Fra invitasjonen på epost

Hvordan kan befolkningen best medvirke i byplanleggingen i Trondheim? Kom på møte 20. november og del din mening med oss!

Hei!

Du blir kontaktet fordi du tidligere har meldt deg frivillig til gjestebudordningen til Byplankontoret i Trondheim kommune. Vi ønsker nå å invitere deg til å delta i et møte om medvirkning i planprosesser. Vi ønsker tilbakemeldingene dine på en plattform hvor man kan komme med innspill til sentrumsstrategien for Trondheim. Du trenger ikke å ha gjennomført gjestebud tidligere for å kunne være med på dette møtet.

Hensikten med å møtet er å få tilbakemeldinger på en foreslått metode for medvirkning, slik at den kan tilpasses befolkningens behov på best mulig måte. Du kan være med og dele dine erfaringer, synspunkt og tanker om medvirkning generelt, og om en presentert metode spesielt. Du vil derfor være med på utviklingen av et verktøy som flere innbyggere vil kunne bruke på nyåret.

Vi håper at du ønsker å delta, og ber deg i så fall svare så snart som mulig og innen torsdag 15. november ved å sende e-post til kristina.ebbing.wensaas@norconsult.com, som er kontaktperson i forskningsprosjektet «Samskaping av fremtidens byer». Ta også kontakt med henne om du har spørsmål.

Møtet finner sted på DIGS/Habitat i Olav Tryggvasons gate 30, 20. november kl. 18.00-20.00. Det vil bli servert kaffe og boller.

Agenda for møtet:

  1. Introduksjonsrunde: Hvem er vi? Hvem er dere?

  2. Informasjon om planarbeidet i kommunen: I hvilken sammenheng snakker vi om medvirkning nå?

  3. Presentasjon av plattform for gjestebud: Hva slags verktøy er det vi foreslår?

  4. Diskusjon og tilbakemeldinger på foreslått plattform: Hva synes dere om forslaget? Hva er bra, og hva kan være annerledes eller bedre? Vil det brukes?

Vel møtt til en spennende dialog!