Byutviklingsstrategi klar for høring?

21.06.19

Byuviklingsstrategi, nå klar for høring?

Rådmannen har utarbeidet et høringsforslag til byutviklingsstrategi for Trondheim fram mot 2050. Formannskapet besluttet 25. juni 2019 at det er Fellesnemnda for Klæbu og Trondheim som skal ta stilling til om forslaget kan sendes på høring. Neste møte i fellesnemnda er 27. august 2019.

Det er et omfattende materiale som følger saken, og som danner grunnlag for rådmannens høringsforslag:

 • Byutredning for Trondheimsområdet - trinn 1
 • Byutredning for Trondheimsområdet - trinn 2
 • Byutvikling for alle - et kunnskapshefte
 • Potensial for miljøvennlige transportmiddelvalg - en metode
 • Boligfortetting i Trondheim - status og muligheter
 • Tetthet i Trondheim - tolv eksempler
 • Lokale sentrum - tyngdepunkt i bystrukturen
 • Resultater fra gjestebud om byutvikling 2018
 • Resultater fra innbyggerpanel om byutvikling 2018
 • Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen
 • En oversikt over innkomne høringsmerknader til prosessplanen og hvordan de er ivaretatt i forslag til byutviklingsstrategi
 • Kunnskapsgrunnlag: Areal- og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer (TØI-rapport)

Annet kunnskapsgrunnlag som er benyttet framgår av strategidokumentet.

Lenke til den politiske behandlingen finner du under formannskapets møte 25.06.19


saksframlegg BU 1 gang ferdig.pdf
BU strategi mai 2019 print (1).pdf
Byutredning Trondheimsomradet trinn 1.pdf
Byutredning trinn 2 Trondheim_2018_10_15 ENDELIG4.pdf
Kunnskapsgrunnlag TOI kort (1).pdf
Resultater av Innbyggerpanel byutvikling våren 2018.pdf
Resultater av Gjestebud byutvikling våren 2018.pdf
Innspill i høring av PP - faktisk håndtering.pdf
Fortetting og transformasjon i Trondheim (2) (1).pdf
Tetthet i Trondheim - tolv eksempler på tetthet i bebyggelse (1).pdf
Metode for potensiale for miljøvennlige transportmiddelvalg (2).pdf
Lokale sentrum - tyngdepunkter i bystrukturen 23.05.19 (2).pdf
Strategi-for-næringsarealutvikling-i-TrondheimsregionenA.pdf