Byutviklingsstrategi på høring

28.08.19

Byuviklingsstrategi på høring til 1. desember.

Fellesnemnda for Trondheim og Klæbu kommuner besluttet 27. august 2019 å legge forslag til "Byutviklingsstrategi for Trondheim - strategi for areal- og transportutvikling fram mot 2050" ut på høring.

Informasjon om hva som skal skje i høringsperioden finner du her.

Det er et omfattende materiale som følger saken, og som danner grunnlag for høringsforslaget:

 • Byutredning for Trondheimsområdet - trinn 1

 • Byutredning for Trondheimsområdet - trinn 2

 • Byutvikling for alle - et kunnskapshefte

 • Potensial for miljøvennlige transportmiddelvalg - en metode

 • Boligfortetting i Trondheim - status og muligheter

 • Tetthet i Trondheim - tolv eksempler

 • Lokale sentrum - tyngdepunkt i bystrukturen

 • Resultater fra gjestebud om byutvikling 2018

 • Resultater fra innbyggerpanel om byutvikling 2018

 • Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen

 • En oversikt over innkomne høringsmerknader til prosessplanen og hvordan de er ivaretatt i forslag til byutviklingsstrategi

 • Kunnskapsgrunnlag: Areal- og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer (TØI-rapport)

Annet kunnskapsgrunnlag som er benyttet framgår av strategidokumentet.

Lenke til den politiske behandlingen finner du her.

saksframlegg BU 1 gang ferdig.pdf
Saksprotokoll - Høring_ Byutviklingsstrategi for Trondheim - strategi for areal- og transportutvikling fram mot 2050 (2).pdf
BU strategi mai 2019 print.pdf
Byutredning Trondheimsomradet trinn 1.pdf
Byutredning trinn 2 Trondheim_2018_10_15 ENDELIG4.pdf
Kunnskapsgrunnlag TOI kort (1).pdf
Resultater av Innbyggerpanel byutvikling våren 2018.pdf
Resultater av Gjestebud byutvikling våren 2018.pdf
Innspill i høring av PP - faktisk håndtering.pdf
Fortetting og transformasjon i Trondheim (2) (1).pdf
Tetthet i Trondheim - tolv eksempler på tetthet i bebyggelse (1).pdf
Metode for potensiale for miljøvennlige transportmiddelvalg (2).pdf
Lokale sentrum - tyngdepunkter i bystrukturen 23.05.19 (2).pdf
Strategi-for-næringsarealutvikling-i-TrondheimsregionenA.pdf