Utstillingsåpning av Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050

Den offisielle åpningen av bidragene til parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 foregikk mandag 25. mars kl 12 på Trondheim folkebibliotek i Kongens gate. Utstillingen vil stå fram til 9 april 2019.

Du er velkommen til å se utstillingen!

  • Trondheim folkebibliotek: utstilling av teamenes forslag på plansjer, utlån av VR-briller for å kunne se forslagene i 3D og et ønsketre hvor du kan komme med dine innspill og ønsker.

  • Bytorget i Erling Skakkes gate: Utstilling med video av teamenes forslag i 360-bilder, digitalt medvirkningskart og bymodell i 3D.

  • På nett: framtidstrondheim.no en nettbasert utstilling av Framtidsbilder Trondheim 2050.

Utstillingsåpningen av Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050

På utstillingsåpningen var det stort oppmøte og det ble gitt en kort presentasjon fra hvert bidrag og mulighet for å se teamenes forslag i 360-bilder gjennom VR-briller.

Alle foto: Carl-Erik Eriksson

Alle foto: Carl-Erik Eriksson