Evalueringskomité Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050

En bredt sammensatt evalueringskomité ble oppnevnt av Trondheim kommune før oppstartsseminaret av parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050.

Komiteen har mandat til å evaluere forslagene i henhold til programmet. Komiteen deltar ved oppstart-, midtveis og sluttseminar, og bidrar med innspill og evaluering ved de to arbeidsfasenes slutt. Komiteen utarbeider en sluttrapport når sluttseminaret er avholdt, hvor fordeler og ulemper ved de ulike forslagene presenteres og drøftes. Komiteen ser også på hvordan gode ideer kan videreføres i sentrumsstrategien, områdeplan for nordøstre kvadrant og gatebruksplan i Midtbyen.

Her kan du lese evalueringsrapporten.

Deltakere i evalueringskomiteen:

Øystein Bull-Hansen (leder av komiteen) Norske arkitekters landsforbund

Vegard Hagerup Trøndelag fylkeskommune

Per Arne Tefre Trondheim Havn

Anne Skolmli Jernbanedirektoratet

Ingrid Sætherø Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Silje Skulstad NTNU campusutvikling

Marianne Langedal Miljøenheten, Trondheim kommune

Mette Bye Byantikvaren, Trondheim kommune

Ann-Margrit Harkjerr Eierskapsenheten, Trondheim kommune

Ragna Fagerli Byplankontoret, Trondheim kommune

Grete Hennissen Byplankontoret, Trondheim kommune

Evalueringskomiteen fotografert under møte i komiteen. Foto: Carl-Erik Eriksson