Bakgrunn

Hvorfor gjør vi dette?

Trondheim skal være en by der det er lett å trives! Det skal være en by der det er godt å vokse opp, utvikle seg og ta del i utviklingen av byen. Om vi skal få til det, må vi sette barn i sentrum, og ta meningene til barn og unge på alvor.

Med bakgrunn i Trondheim kommunes arbeid med ny plan for sentrumsutvikling og kommunens egen byromsstrategi, har behovet for fokus på dialogen med barn og unge om byutvikling pekt seg ut. Kommunaldepartementets Plansatsning for større byer har gitt kommunen ekstra midler til å utvikle et prosjekt på dette. Vi har laget og testet ut morsomme metoder for deltakelse i byutvikling i forbindelse med blant annet oppfinnerfestivalen Maker Faire, og vi ønsker å fortsette med involverende og spennende metoder tilpasset målgruppen også i videre byutvikling.

Formål - satsing på barn i sentrum

Barn og unge i sentrum er et medvirkningsprosjekt med hensikt å utforske hvordan vi kan forstå mer om byutvikling på barn og unges premisser. Vi ønsker gjennom denne idékonkurransen å teste ut en metode som kan framheve og oversette barn og unges ideer og ønsker om hva som er med på å skape gode gater og byrom for barn og unge, med fokus på hvordan Kongens gate, Cicignons plass og Skipakrok kan bli bedre.

Barn og ungdommer og representanter for barn og unge, representerer juryen og skal begrunne og bli enige om hvilket forslag de mener er det beste. I tillegg holdes det en utstilling av alle bidragene i Trondheim folkebibliotek i Midtbyen i perioden 1. november til 12. november 2019, hvor barn og ungdom fra hele byen har mulighet til å stemme på sin favoritt.

Prosjektet skal jobbe for en aktiv medvirkning med barn og ungdom. Målsettingen er bedre tilrettelegging for denne målgruppen i sentrum av Trondheim, med fokus på offentlige rom.


Hvordan ville det ulitmate barnevennlige bysentrum sett ut? Hvordan utvikler vi gode offentlige rom og byromsnettverk for barn? Hvordan utformer vi omgivelsene i byene for barn? Hvordan involverer vi barn i byutvikling? - Denne konkurransen skal være med å bidra til å svare ut disse spørsmålene.Konkurranseperiode:

  • 1. september - 25. oktober 2019

Utstillingsperiode, Folkebiblioteket i Midtbyen:

  • 1. november - 15. november 2019

Utstillingsperiode, Bytorget, Erling Skakkes gt 14

  • 18. november - ca 30. desember 2019


Artikkel i Trondheim2030 (28. november 2019):

Artikkel i Trondheim2030 (26. september 2019):

Artikkel i Arkitektnytt (11. september 2019):