Søbstad helsehus

Søbstad sykehjem ble åpnet i 1980 og fikk status som helsehus i 2008. Søbstad helsehus er et av Trondheim kommunes fire helsehus og har pr i dag 90 sengeplasser. Helsehuset tilbyr rehabiliteringsopphold, korttidsopphold og langtidsopphold.

Det ble vinteren 2019 vedtatt at helsehuset ikke skal rehabiliteres, men heller erstattes av et nybygg om 5-10 år. Planlagt tidspunkt for nybygg skal avklares våren 2019.

Det er i dag en del ubrukte lokaler i første etasje, og frem til helsehuset skal bygges nytt vil kommunen gjøre enkle tilpasninger slik at flere aktører kan få glede av lokalene. Frivillighetssentralen vil få nye, fine lokaler i helsehuset. Det skal også gjøres endringer for å få en bedre tilknytning til Blisterhaugen. Inngangspartiet skal fornyes, med nye farger og gjennomlys. Ut mot Blisterhaugen skal det etableres en ny uteplass.