Søbstad helsehus

Søbstad helsehus

Søbstad sykehjem ble åpnet i 1980 og fikk status som helsehus i 2008. Søbstad helsehus er et av Trondheim kommunes fire helsehus og har pr i dag 90 sengeplasser. Helsehuset tilbyr rehabiliteringsopphold, korttidsopphold og langtidsopphold.

Det ble vinteren 2019 vedtatt at helsehuset ikke skal rehabiliteres, men heller erstattes av et nybygg om 5-10 år. Planlagt tidspunkt for nybygg skal avklares våren 2019. Det er i dag en del ubrukte lokale ri første etasje, og frem til helsehuset skal bygges nytt vil kommunen se på enkel tilpasninger slik at flere aktører kan få glede av lokalene.