Kunst i nye

Kolstad barnehage

Prosjekt: Røtter

  • Skulpturer i barnehagens uterom.
  • Prosjektet henter inspirasjon fra eventyr, mytologi, folketro litteratur og popkultur.
  • Skulpturene utformes som underlige sammenstillinger av natur, dyr og arkitektoniske elementer.
  • Ett av formålene er å skape nye historier gjennom dialog og historiefortelling.

Kunstnernes tanker om prosjektet:

"Skulpturene vil utformes og fremstå som underlige sammenstillinger av natur, dyr og arkitektoniske elementer. Uttrykksmessig vil vi ta i bruk både figurasjon og abstraksjon i form og overflate. Relieff og ornamentikk vil bli en integrert del både av de organiske og arkitektoniske skulpturdelene. Det sanselige, taktile, undringsvekkende, nære og inkluderende tenker vi er viktig for kunst i en barnehage.

Lek med størrelsesforhold vil også være et bevisst kunstnerisk grep. Dette er noe vi finner igjen i mye av folketro, litteratur og populærkultur fra både nyere og eldre tid. F.eks Kjemper og troll, Tommelise, Alice i Eventyrland, Gullivers reiser og Totoro.

I skisseutkastet har vi hentet inspirasjon fra norrøn og gresk mytologi. Ytre sett finnes det en del likhetspunkter i symbolbruk og naturreferanser i de to ulike universene. Det finnes også teorier som spekulerer i om Odin egentlig har utspring i historien om Odyssevs (Bl.a Jonas Ramus, Prest og historiker fra Aukra 1649 – 1718) og at deler av Odysseen foregikk i Norge. Til og med den norske nasjonalhelten Thor Heyerdal (født 1914 i Larvik), undersøkte en teori, frem til sin død i 2002, om at Odin var en reell person som kom fra Asebajdsjan.

Vi vet uansett at vikingene dro langt utenfor kjent territorie og hentet impulser. At kulturutveksling fant sted er det ingen tvil om. Denne utvekslingen og reisene synes vi er interessant sett i lys av nyere tids nasjonalisters forsøk på å annektere norrøne symboler som del av sin identitet – et univers som vi ønsker å ta tilbake ved å synliggjøre forbindelsen til det som blir hevdet er fremmed.

Vikinghistorien og middelalderen er relvante identitetsbærere i Trondheim. Nidarosdomen er bygget hovedsakelig i perioden 1070 – 1300 og betraktes som en nasjonalhelligdom. Byen er grunnlagt år 997 av konge og nasjonsbygger, Olav Tryggvason – en virkelig person beskrevet bl.a. i Snorres kongesagaer. Han skal angivelig ha falt i slaget ved Svolder, men det finnes også sagafortellinger om at han overlevde slaget og reiste i kloster til Egypt, Hellas og endte sine dager i datidens Hellige land.

Kolstad barnehage er et tverrkulturelt samlingspunkt for beboerne på Saupstad. Vi er åpne for å få innspill fra brukerne og ansatte for å supplere med myter fra andre steder. Finnes det andre vesener, historier eller sagaer som er identitetsbærende for deres kultur eller språk? Formålet er å skape nye historier gjennom dialog og viderefortelling. At skulpturene kan fungere som samtalestartere på tvers av alder og bakgrunn.

Vi ønsker at at det oppstår imaginære eller fysiske forbindelselseslinjer mellom de individuelle skulpturene. Inspirert av for eksempel planteskudd som dukker opp langt borte fra moderplanten og samtidig, gjennom tydelig slektskap, danner en helhet. Dette er en av aspektene ved valg av foreløpig arbeidstittel som er ”Røtter”. Presentasjonen av idéen tegner et visuelt landskap i ord og bilde som vil være retningsgivende for prosessen videre."

Om kunstnerne

LAILA KONGEVOLD og STEFAN CHRISTIANSEN er bosatt i Fredrikstad og har de senere årene samarbeidet om flere offentlig oppdrag i bl.a Voss og Molde. Oppdraget for Kolstad barnehage er deres fjerde fellesprosjekt.

Laila Kongevold (1970) har siden avsluttet hovedfag ved Kunsthøgskolen i Bergen (1998) deltatt på utstillinger i både inn- og utland. Hennes arbeider finnes i et bredt spekter av uttrykk og teknikker – gjerne installasjoner i relasjon til sted og tid. Hun er mest kjent for teppeliknende gulvinstallasjoner med mønster av Braille-alfabetet utført i pulvermaterialer som kaffe, krydder og mel, men de siste årene også med mer komplekse sammenstillinger av objekter, video, lyd og lukt. Laila Kongevold har bakgrunn og oppvekst i “Bibelbeltet” og arbeidene handler ofte om paradokser hun finner i krysningspunktet mellom religion, vitenskap og kunst. Hun har også utført en rekke kunstprosjekter i offentlig rom. Bl.a Krigsseilernes minnesmerke i Bergen, Rådhusamfiet og Ælvespeilet kulturhus i Porsgrunn og Universitet i Stavanger.

Stefan Christiansen (1973) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, og har siden sitt fullførte hovedfag i 1999 arbeidet med utstillinger og kunst i offentlige rom. I de siste årene har han arbeidet med installasjoner som er sammensatt av skulptur, tegning, maleri, objekter og modellandskap, hvor ulike materialer sammenstilles to- og tredimensjonalt. Arbeidene belyser ofte forholdet mellom natur og kultur. Han har stilt ut ved blant annet Galleri LNM i Oslo, No. 13 contemporary i Fredrikstad, House of Foundation i Moss og Ram Galleri i Oslo. Han har gjort en rekke utsmykninger bl.a annet skulpturpark i Iladalen i Trondheim, Damsgård skole i Bergen, Majorstuen skole i Oslo og Lykkebergparken i Fredrikstad. Innkjøpt av Kulturrådet.