Go2Torah

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Go2Torah

deze website is mogelijk gemaakt door:
GO Bedrijfsadvies - GO KennisKracht - GO Stafdiensten

Ontdek de Waarheid

vanaf  het Begin / de Torah

Jood en heiden in verwachting van de Messias

Terug naar TORA, TENACH = het Woord van de Eeuwige voor de kinderen van Abraham en inclusief Beriet Chadasha, de Bijbel DOEL: Veel LEREN van het volk van G´d

Zacharia 8:23 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: 
Het zal in die dagen geschieden, dat tien mannen, uit allerlei tongen der heidenen, grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van een Joodsen man, zeggende: Wij zullen met ulieden gaan, want wij hebben gehoord, dat God met ulieden is.Feesten van de EEUWIGE >> Leviticus 23

Ondernemen vanuit de Bijbel

Leren ondernemen vanuit Bijbels perspectief.

Elkaar terzijde staan - Hulp in nood.

Ondernemers op zoek naar de Bijbelse manier van ondernemen.
Doet u ook mee?
Samen kunnen we zorgen voor een groeiend netwerk van Bijbel getrouwe ondernemers.


Torah getrouw ondernemen

De HEERE G'd nam den mens, ...... om te bouwen, en ... te bewaren (Gen 2:15).
Vanaf het begin riep Gd de Eeuwige de mens: "Waar ben je?" - Waar is je broeder? - Ga, jij voor jezelf! ... naar het ook voor jou beloofde land.


Bent u geïnteresseerd? Stuur een mail naar Go2Torah @ gmail.com.
Onderneem volgens de TORA principes van het Koninkrijk van de Eeuwige. Sluit je aan om elkaar tot hand en voet te zijn. Waarden vanaf het begin terug ont-dekken, ook voor de tijd van vandaag.


Vragen, gedachten wisselen en artikelen plaatsten

Met respect voor ieders overtuiging kan gesprek plaatsvinden. DOEL: Meer ont-dekken vanuit de onvoorstelbare diepte en rijkdom vanuit Gds Woord.
We kunnen elkaar aanspreken vanuit en op basis van het Woord van G´dGa naar >>>

de ruimte voor gedachten wisseling en samen ontdekken van de schatten van de Torah


>> Muziek in Winkelcentrum - He shall reign for ever and ever <<Pesach - het verhaal van de uittochtALEF - BETH


Sneeuw in Jeruzalem.