Sistemes d'equacions

Altres recursos

Cangur 2005.2.06

Cada dia, en Pere i la Sabina, cadascú pel seu cantó, fan un passeig d'un quilòmetre en un jardí rectangular.

En Pere recorre 25 vegades el costat més llarg del rectangle; en canvi, la Sabina dóna 10 voltes completes al jardí.

Quina és la superfície del jardí per on passegen en Pere i la Sabina, expressada en m2?

Cangur 2006.2.04

L'àvia diu al conjunt dels seus néts i nétes:

“Vull fer pastissos per a vosaltres i ja he preparat la pasta. Si en faig dos per a cadascú, em sobrarà pasta per a tres pastissos més, però no puc fer tres pastissos per a cadascú: em faltaria pasta per a dos pastissos”.

Quants néts i nétes, en conjunt, té l'àvia?

Cangur 2006.2.13

Uns quants extraterrestres viatgen per l'espai en la seva nau STAR2006.

Hi ha extraterrestres de tres colors diferents: verd, taronja o blau.

Els extraterrestres de color verd tenen dos tentacles; els de color taronja, tres, i els de color blau, cinc.

A la nau hi ha tants extraterrestres de color verd com de color taronja, i de blaus n'hi ha deu més que de verds.

Entre tots tenen 250 tentacles.

Quants extraterrestres blaus hi ha a la nau STAR2006?

Cangur 2009.2.07

En una habitació hi ha gats i gossos.

El nombre de potes dels gats és el doble que el nombre de nassos dels gossos.

Aleshores el nombre de gats és:

  • A) La meitat del nombre de gossos

  • B) Igual al nombre de gossos

  • C) El doble del nombre de gossos

  • D) 1/4 del nombre de gossos

  • E) Quatre vegades el nombre de gossos

Cangur 2012.2.13

La Bàrbara vol completar el següent diagrama mitjançant la inserció de tres nombres, un a cada cel·la buida.

Si vol que la suma dels tres primers nombres sigui 100, la suma dels tres del mig sigui 200 i la suma dels tres últims nombres sigui 300, quin nombre ha d'inserir la Bàrbara en el centre del diagrama?