Digital

undervisning

På denne nettsiden finner du digitale undervisningopplegg i kroppsøving som kan brukes som hjemmeoppgaver, nettstudier, omvendt undervisning eller som enkelttimer i kroppsøving.

I emnekursene er det lagt opp til et 5-ukers undervisningsforløp, men det er også mulig bruke ukene som enkelttimer i undervisningen.

Det ligger også forslag til undervisning som kan vare i 1-2 undervisningsøkter

I Dans - Bhangra skal elevene lære den indiske dansestilen bhangra. Målet med undervisningen er å lære 10 bevegelser og å kunne sette sammen sin egen koreografi og undervise andre i små grupper i uke 5.

I Yoga skal elevene lære 8 grunnleggende yoga-øvelser. Målet med undervisningen er å gi elevene verktøyene til å kunne sette sammen egne yoga-program og i uke 5 skal de undervise andre i små grupper.

I Naturferdsel skal elevene erfare 4 ulike perspektiver på det å være i naturen. I emnekurset skal elevene ut og oppleve naturen og så reflektere over hva de ulike perspektivene kan bety for de og andre.

I kroppslig læring: VR skal elevene arbeidet med spillet BeatSaber og utvikle og reflektere over egne ferdigheter knyttet til koordinasjon, rytme og konsentrasjon.

Undervisningsøkter (1-2 økter)

Disse øvelsene er hentet fra og inspirert av acroyoga. Elevene kan f. eks øve på og utføre de med søsken eller foreldre. Viktig å understreke at elevene bør tenke på sikkerhet på de vanskeligere øvelsene og gjennomføre de på mykt gress eller matte.

Her finner du 19 ulike fysiske utfordringer som kan brukes som brain breaks eller som en del av et undervisningsopplegg i kroppsøving

Målet med aktivitetene er å bli kjent med hva de egen kropp kan gjøre og prøve å utforske nye bevegelsesmønster. Når du samarbeider med medelever handler det ikke om å være best eller å konkurrere mot andre, men om å hjelp den andre til å bli best mulig ved å tilpasse vanskelighetsgraden til den andres nivå.