Proporcionalitat

Proporcionalitat directa

El cangur necessita 6 segons per a botar 4 vegades. Quant de temps necessita per a botar 10 vegades?

Proporcionalitat inversa