Eines diverses

de resolució d'Equacions

Exemple 1 - equació amb dues arrels quadrades

Exemple 2 - equació amb dues arrels quadrades

Eines de resolució d'equacions

Aïllaments

  • moure termes d'esquerra a dreta

  • treure el denominador comú

Proporció directa

  • multiplicar en creu

  • aïllament directe

Fórmula de l'equació de 2n grau

Propietat de la multiplicació de nombres reals:

  • a·b=0 --> o bé a=0, o bé b=0 (o bé tots dos són zero)

Polinomis de grau més gran que 2 --> Ruffini

Propietat aritmètiques

  • Propietat distributiva i factor comú

  • Propietat de les potències

Canvi de variable

Comprovació de solucions

 • Equacions racionals (amb la x al denominador)

 • Equacions irracionals (amb la x dins d'una arrel)

 • Equacions logarítmiques