Eines diverses

de resolució d'Equacions

Exemple 1 - equació amb dues arrels quadrades

Exemple 2 - equació amb dues arrels quadrades

Eines de resolució d'equacions

Aïllaments

Proporció directa

Fórmula de l'equació de 2n grau

Propietat de la multiplicació de nombres reals:

Polinomis de grau més gran que 2 --> Ruffini

Propietat aritmètiques

Canvi de variable

Comprovació de solucions