RÁD SV.PAVLA,

PRVÉHO PUSTOVNÍKA 

 Order of SAINT PAUL the first hermit

                                              web adr:   http://pavlini.sk/

email kontakt:   pavlini700rokov@gmail.com

 
Pavlíni na Slovensku pôsobia:
( The places where the monks work )
                                                     Vranov nad Topľou:
               
Topoľčany
 :
                                    
                                                             Šaštín:

 


 Zakladateľ Rádu pavlínov blahoslavený Euzébius new photo


Svätý Pavol I. pustovník- patrón Rádu pavlínov


Slovenské pavlínske osobnosti nové info


Zoznam všetkých provinciálov a gen. predstavených


Pavlínski velikáni


Pavlínska symbolika (Fotogaléria =photogallery)


 Pavlínske kláštory na Slovensku


Pavlíni dnes


Z diela Emila Kisbána


Príspevok k dejinám -Hadrián Radváni

 

Latinský názov : ORDO SANCTI PAULI PRIMI EREMITAE  (OSPPE)

slovenský preklad: RÁD SVÄTÉHO  PAVLA PRVÉHO PUSTOVNÍKA; 

Zjednodušene  nazývaní pavlíni (od slova "Pavol"- podľa slovenských jazykovedcov),  stretávame sa aj s chybným označením  paulíni,paulini - pozor úplne nesprávne pomenovanie je   pauláni.