HelseforetakeneHelse Sør-Øst

Helse Sør-Øst er det største av de fire helseforetakene med nær 70.000 ansatte. Regionen omfatter ca. 2,6 millioner mennesker i fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Helse Sør-Øst består av 15 helseforetak. Hovedkontoret for Helse Sør-Øst RHF ligger i Hamar. Helseregionen har også administrasjonssted i Skien.

Nettsiden til Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Vest RHF har det overordede ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Nettsiden til Helse VestHelse Midt-Norge

Helse Midt-Norge RHF har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og i Møre og Romsdal.

Nettsiden til Helse Midt-Norge


Helse Nord

Helse Nord RHF har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge.

Nettsiden til Helse Nord

Kilde: HOD nettsider