PKO konferanse i Bergen 2012

Post date: 16.sep.2012 17:36:27

Nasjonal praksiskonsulentkonferanse 2012 «Bridge over troubled water; Skal vi oppdage nytt land eller se landet med nye øyne?» ble avviklet i Bergen 29. - 31. august 2012.

Det ble viet mye oppmerksomhet til IKT på konferansen, som hadde undertitlene:

• IKT og samhandling.

• Praksiskonsulentordningen – i dag og for fremtiden

• Nytt og nyttig

Nå foreligger mange av foredragene fra konferansen og programmet tilgjengelig på NSH sider.