Referansegruppe psykiatri

Referansegruppe psykiatri hadde sitt første møte under Allmennmedisinsk våruke i mai 2014. Leder for gruppen er Per Johan Askim.Les mer på referansegruppens hjemmeside