Allmennlegeutvalg

Praksiskonsulenter kan be om å få komme på ALU og informere.

Ta kontakt med lokalt samarbeidsutvalg via kommunelege/ Helsesjef eller leder for ALU.