Oppdatering i "Metoder og verktøy" seksjonen

Post date: 27.nov.2011 12:18:34

"Metoder og verktøy" seksjonen på PKO.no er stedet å lete etter nyttige ideer eller ting andre har gjort før deg. Det er en videreføring av idebanken på de gamle PKO.no sidene (www.old.pko.no).

Siste oppdatering er linker til veivisere i OUS og Helse Finnmark. Eksempler på et verktøy for å finne frem i foretaket og ønsket rutine / prosedyre i forbindelse med henvisning / innleggelse.

Flere som har produsert tilsvarende eller som har innspill på nytten og problemstillinger rundt slike veivisere?

Til dere som har ting liggende i "Idebanken" på de gamle pko.no sidene: sidene blir liggende inntil videre. Dere finner en link i horisontalmenyen (over).

Hvis dere ønsker å overføre innhold og / eller oppdatere det kan dere ta kontakt med meg.