Forskning

Oversikt over gjennomførte forskningsprosjekter med fokus på PKO feltet.

Døråpnere i helsevesenet? : En studie av praksiskonsulenters erfaringer 

Bakke, Eyolf Aleksander (Master thesis / Masteroppgave, 2012)

Sammendrag Praksiskonsulentordningen – en studie av praksiskonsulenters erfaringer. Bakgrunn Praksiskonsulentordningen (PKO) er forankret i en avtale mellom De regionale helseforetakene og Legeforeningen fra 2005, hvor ...

Mind the GAP ( 16.juni 2008)

Materoppgave i Endringsledelse
Samfunnsvitenskaplig institutt, Universitetet i Stavanger

Vanja Risanger

Bridging Troubled Waters (Juni 2008)

En evaluerende case studie av Praksiskonsulentstudien (PKO) ved SUS, Helse Stavanger HF

Masteroppgave Endringsledelse. Inst. for medie-, kultur- og samfunnsfag
Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger

Oddveig Margrete Ytreland Vistnes