Lage demonstrasjoner

Noen ganger kan det være praktisk å ta bilde av PC skjermen for å illustrasjon av informasjonsprodukter eller problembeskrivelser. Det finnes et hopetall av produkter for dette.

Et eksempel på et enkelt og rimelig program er Snagit.

(Det ligger også denne typen funksjon i Office programmet Onenote og i Windows operativsystem men min erfaring er at det er enklere å bruke Snagit.

Det finnes helt sikkert mange andre gode programmer.)

Med dette programmet kan du lett ta bilde av hele eller deler av skjermen, tegne figurer eller lage pop- opp menyer som reagerer på musepekeren slik at du kan illustrere og skrive forklaringer på noe du vil illustrere.

Du kan også ta opp film av det du gjør på skjermen. For eksempel for å forklare en problemstilling til EPJ leverandøren eller annen samarbeidspartner eller lage en informasjonsvideo / bruksveiledning.

Under ser du et eksempel på bruken - man har her tatt bilde av et utsnitt av administrasjonsoppsettet i et journalprogram og tegnet en rød sirkel rundt aktuelle innstillingsvalg for å vise hvordan man løser et problem.