Arkiv‎ > ‎PKO konferanser‎ > ‎

2011 Drammen

Med utgangspunkt i møteprogrammet finner du her lenker til presentasjonene som ble holdt på konferansen. 
Referat fra Praksiskoordinatorsamlingen onsdag 31.august finner du her
 
Fastlegen som samhandlingsjoker?
 
                                                        
 
 Forankring  Velkommen Trygve Kongshavn
Eva Håheim Pedersen
  Kommunelegen - en medspiller for PKO   Tor Carlsen
   Sykehuset og PKO      Jan Emil Kristoffersen
   Hvordan gjøres det i Hallingdal?     Øystein Lappegard
Geir Strømmen
 Roller  Fastlegen ER samhandlingsjokeren          Anders Grimsmo
   Hvordan ser Helsedirektoratet på PKO/ fastlegenes betydning for samhandlingsreformen  Representant fra avd. for allmenntjenester 
   Hvordan ser Helse Sør-Øst RHF på PKO / fastlegens betydning for samhandlingsreformen  Folke Sundin
   Samhandling Fastlege- kommune  Elisabeth Swensen
Implementering  Implementering ny praksis
  • en utfordring
  • hva virker
 Gro Jamtvedt (Kunnskapssenteret)
  Informasjonsflyt og samhandlingsarenaer
PKO nytt, Praksisnytt
Oppbygging og bruk av PKO- internettside for Vestre Viken 
Møteplassen
PKO Vestre Viken
Trygve Kongshavn
Johan Høljer
Morten Engzelius
   "Samhandlingsplakat"  
 Debatt  Debatt Debattstyrer: Margaret Vistnes
 Verktøy  Siste nytt EPJ og elektronisk samhandling
eResept
Kjernejournal
Interaktiv henvisning
EPJ-løftet
EPJ-løftet (virkestofforskrivning)
Inger Lyngstad
Ole Andreas Bjordal
Bent Larsen
Jan Emil Kristoffersen
Regin Hjertholm
   Medikamentliste Morten Finckenhagen
   "Hjem til hjem" Video fra Ringerike sykehus v Pål Steiran
 Gruppearbeid  Fastlegens hverdag om 5 år (Oppsummerte svar fra gruppearbeidet) Hilde Beate Gudim
   Nye PKO.no sider  Jan Robert Johannessen
Mentometer:
Spørsmål og svar
Mentometerundersøkelse (metode og svaroppsummering)

Mentometer spørsmål og resultater (powerpoint presentasjon)
 Jan Høljer

 Referat  Referat fra konferansen 

Motivasjonsvideoen


Comments