BUP

Spørreskjema samhandling

Henvisningsarbeid

Prosjekt som tar sikte på bedre samhandling i første omgang mellom allmennlegene og barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon, BUPS, i Skien og Porsgrunn