Konferanse: Kreftforløp 19.mars

Post date: 20.feb.2012 20:40:49

  • Dato: 19. mars

  • Tidspunkt: 10:00–18:00

  • Sted: Helsedirektoratet, Oslo

  • Påmeldingsfrist: 09.03.2012

Helsedirektoratet inviterer på vegne av Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til en konferanse om gode forløp for kreftpasienter – mellom fastlege og sykehus.

Program