Info- og kommunikasjonsarbeid

Her er det tanken å presentere ulike prosjekter og ideer for å løse utfordringer rundt informasjon og kommunikasjon.

Om praksiskonsulentordningen

Kommunikasjonsarbeid

Kommunikasjonsverktøy