Pasientforløp

Seksjon for oversikt over gjennomførte prosjekter og metodeforslag med fokus på pasientforløp.


Pasientforløp
Styret i NFA har laget et pasientforløp scenario med beskrivelse av suksessfaktorer på basis av arbeid gjort i ulike referansegrupper.

Deltagelse i tverrfaglige grupper innen revmatologi (Siren Johansen, Universitetssykehuset i Nord-Norge/ 2007)
Comments