Pasientforløp

Oversikt over gjennomførte prosjekter og metodeforslag med fokus på pasientforløp.

Pasientforløp

Styret i NFA har laget et pasientforløp scenario med beskrivelse av suksessfaktorer på basis av arbeid gjort i ulike referansegrupper.

http://legeforeningen.no/PageFiles/100702/120507%20%20Det%20gode%20pasientforl%C3%B8p.pdf

Helse Ring Prosjektet Gruppearbeid Kirkenes 2010

Deltagelse i tverrfaglige grupper innen revmatologi (Siren Johansen, Universitetssykehuset i Nord-Norge/ 2007)

Kobling til beskrivelse metodikk (Tverrfaglig audit om pasientforløp (TAP))?