Odd Kvamme tildelt Legeforeningens kvalitetspris

Post date: 11.jun.2015 21:41:29

Dr. med. Odd Jarl Kvamme, fastlege og spesialist i allmennmedisin på Stord fikk Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten 2015.

Kvamme mottok prisen for prosjektet: Samarbeidslege i Stord kommune. Ein metode for samarbeidsutvikling med betre tenestekvalitet.

Gjennom prosjektet har Kvamme, i samarbeid med sykepleier i Stord kommune Mona Yvonne Lothe, bidratt til bedre koordinering av kommunale helsetjenester for hjemmeboende kroniske pasienter

med sammensatte lidelser ved å etablere nye rutiner for samarbeid mellom fastleger og sykepleiere. Prisen er på 50 000 kroner.

Les prosjektbeskrivelsen i PKO-Verktøykassen