Smågrupper

Eksempler på hvordan smågrupper kan brukes som arena for samhandlingsarbeid.