Status PKO 2012

Undersøkelse om status for organisering av praksiskonsulentordningene.

PKO – Spørreundersøkelse om organisering av PKO i dag og i fremtiden.

Harald Hauge og Bente Thorsen har i samarbeid med resten av PKO-rådet utarbeidet en spørreundersøkelse som er sendt ut til praksiskoordinatorene. Undersøkelsen er sendt ut til alle HF PKO-rådet kjenner til, som har en praksiskonsulentordning med koordinator. Vestre Viken HF har, som eneste HF, en praksiskoordinator på hvert av sine sykehus, og alle disse har fått spørreundersøkelsen. Sykehus/HF som kun har praksiskonsulenter, og ingen koordinator, har ikke fått tilsendt

spørreundersøkelsen. Til sammen 20 adressater har fått den og av disse har 19 besvart.

Under finner du rapporten i PDF format og en Powerpoint presentasjon av Questbackundersøkelsen er også vedlagt.