Praksiskonsulentkonferansen Kristiansand 1. – 3. juni

Post date: 14.apr.2016 13:04:31

Årets konferanse for praksiskonsulenter finner sted i Kristiansand 1. – 3. juni

Åpent for påmelding – meld deg på i dag!

Tid: Onsdag 1. juni – fredag 3. juni

Sted: Scandic Kristiansand Bystranda

· Primærhelsemeldingen – intensjoner og forventninger

· Involvering av fastleger i samhandlingsreformen

· E-resept på sykehus – utfordringer med samstemming av legemidler

· Henviser vi bort det ubehagelige?

· Fastlegen: sekretær for sykehuset?

· Akuttmeldingen

· Bedre samarbeid 1. og 2. linjetjenesten BUP, Nytt grensesnitt

For fullstendig program, informasjon og påmelding se www.nsh.no

Direktelenke

Du er selv ansvarlig for bestilling av hotell – det er høysesong og vi anbefaler deg å booke rom snarest!

Vi ønsker dere velkommen til Kristiansand!

Med vennlig hilsen

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Kine Martinez

Prosjektleder

Mobil: 982 12 762

Kontor: 22 40 25 53