PKO konferansen 2012

Post date: 09.mai.2012 12:11:40

Konferansen går av stabelen 29. til 31. aug i Bergen. Konferansens tema er: «BRIDGE OVER TROUBLED WATER»

Konferansen starter opp onsdag kl. 17.00 med foredrag. Vi avslutter til lunsj på fredag. Det presiseres at vi starter opp om onsdagen og ikke torsdag morgen.

Hovedtema i konferansen er

  • «IKT og samhandling» -

  • «Skal vi oppdager nytt land eller se landet med nye øyne? Praksiskonsulentordningen i dag og for fremtiden»

  • «Nytt og nyttig fra praksiskonsulentene i Norge.»

Mange flinke og spennende foredragsholdere har takket ja til å komme.

Utsendelse med invitasjon skjer i løpet av 1-2 uker. Da vil alle praktiske opplysninger komme.

Merk spesielt:

Fredagens sesjon – «Nytt og nyttig fra praksiskonsulentene i Norge» er en åpen sesjon hvor samtlige praksiskonsulenter i landet inviteres til å komme med små og store saker fra arbeidet som praksiskonsulent som andre kan ha glede av å lytte til og lære av.

De som ønsker å delta med innlegg sender en mail til: pko@helse-bergen.no

Vennleg helsing

Harald Hauge

leder av praksiskonsulentordningen

Helse Bergen HF

www.helse-bergen.no