2012 Bergen

Nasjonal praksiskonsulentkonferanse 2012 «Bridge over troubled water; Skal vi oppdage nytt land eller se landet med nye øyne?»

Det ble viet mye oppmerksomhet til IKT på konferansen, som hadde undertitlene:

• IKT og samhandling.

• Praksiskonsulentordningen – i dag og for fremtiden

• Nytt og nyttig

Nå foreligger mange av foredragene fra konferansen og programmet tilgjengelig på NSH sider.