Henvisning og epikrise

Metoder og prosjekter som praksiskonsulenter har gjennomført med fokus på henvisninger og epikriser i de ulike helseforetakene