Praksiskonsulentordningen.

Denne delen av verktøykassen handler om forankring og status, organisatoriske og administrative forhold i PKO ordningen.  Plan å samkjøre med PKO veileder, derav kapittelreferansene. 
Sidene er under utvikling med tanke på å bli et oppslags-sted for tips til drift og organisering /forankring av praksiskonsulentordningen og noe av informasjonen som ligger her vil bli flyttet til seksjon som passer bedre temamessig.
Strategi i PKO arbeidet (KAP 8 i veileder)
Noen knagger for å si noe om hva som kan passe i denne delen av verktøykassen. Skal kanskje ikke prioriteres i første del av prosjektet men det er allerede noen dokumenter her og den kan bygges ut etterhervert om det er interesse / behov for det.
 • PKO og fastlegene 8.3
  Om hvordan fastlegene kan være et bindeledd mellom HF og primærhelsetjenesten. Prosjekter og erfaringer systematiseres slik at de kan gi grunnlag for forbedringsarbeid.
  Mulige underseksjoner:
  • Møteplasser og erfaringer med disse
  • Samarbeid med ALU - hvordan får man det til i praksis.

 • PKO og avtalespesialistene 8.4
  Erfaringer fra samarbeidsprosjekter etc.


Spørsmål og svar seksjon?


Undersider (2): Avtaler Status PKO 2012
Comments