Praksiskonsulentordningen.

Denne delen av verktøykassen handler om forankring og status, organisatoriske og administrative forhold i PKO ordningen. Plan å samkjøre med PKO veileder, derav kapittelreferansene. Sidene er under utvikling med tanke på å bli et oppslags-sted for tips til drift og organisering /forankring av praksiskonsulentordningen og noe av informasjonen som ligger her vil bli flyttet til seksjon som passer bedre temamessig.

Strategi i PKO arbeidet (KAP 8 i veileder)

Noen knagger for å si noe om hva som kan passe i denne delen av verktøykassen. Skal kanskje ikke prioriteres i første del av prosjektet men det er allerede noen dokumenter her og den kan bygges ut etterhervert om det er interesse / behov for det.

Spørsmål og svar seksjon?