Studier / publiseringer

Henvisningspraksis

Fastlege Unni Ringberg (UiT Norges arktiske universitet). 2015
 
Avhandlingen handler om henvisningspraksis og norske fastlegers egne vurderinger av denne, registrert rett etter 4350 konsultasjoner. Konklusjonen i sammendraget gir grunn til ettertanke:  
"Resultatene fra denne studien indikerer en økning i fastlegenes henvisningsrate til spesialisthelsetjenesten på 50 % de siste 20 år, og fastlegene forventet liten eller ingen medisinske nytte av en betydelig del av henvisningene. Deler av variasjonen i henvisningsrater gjenspeilet fastlegenes evne til å handtere profesjonell usikkerhet og pasientenes ønske om henvisning."
 
Hele avhandlingen og sammendrag på engelsk og norsk finnes her:
General Practitioners’ Decisions to Refer Patients to Secondary Care – Referral Rates, Reasons for Referral and Expected Medical Benefit of the Referrals

Comments