Nytt og nyttig

"Nytt og Nyttig" er et konsept for en PKO-møteserie som driver i Bergen. 
Kilde: Sissel Holmen, PKO HBE, 2015Møtene har blitt populære med økt oppslutning. På de siste møtene har det kommet 70-80 fastleger. 

Sissel Holmen har på oppfordring sendt oversendt en beskrivelse av konseptet og et eksempel på program.


Konsept:

Ulike avdelinger/ spesialister kommer og holder helt korte innlegg på 10 minutter om nytt og nyttig for fastlegene.

Praksiskonsulentene arrangerer møtet og setter opp invitasjon og program.


 

Invitasjonen til avdelingene som bidrar med innslag lyder slik:


"Praksiskonsulentene ved Helse Bergen/HDS har arrangert en møteserie siste 3 årene der sykehusene  har presentert nytt og nyttig fra avdelingene. 

Det har deltatt vel 50-70 fastleger på hvert møte. Vi har nå kommet til det 8. møtet  og inviterer herved deres avdeling  til å delta med innlegg.

 

Innlegget består av en 10 minutters presentasjon etterfulgt av 5 minutter til spørsmål.  Det er totalt 9 innlegg i løpet av 3 timer (kl. 18-21)

 

Vi vil gjerne høre dere  snakke om  temaet  ”……………..»  18.03.15  kl. 18-21 i Store aud., HUS   

 

Vennligst gi meg tilbakemelding om det passer og hva dere vil kalle foredraget."


 

Invitasjonen sendes til avdelingene eller til spesielle leger.  

Det mest vellykkede er når praksiskonsulentene foreslår tema. Noen ganger kommer avdelingene med det de ønsker å presentere.Invitasjon som sendes ut til fastlegene:

 

Under finner du et eksempel på program som sendes ut med invitasjonen til fastlegene.
Har du et tips til hvordan PKO kan skape en arene for god samhandling? 

Send en epost til redaktøren eller benytt rapporteringsverktøyet (det gir deg tips om momenter som kan være greit å huske å få med i en presentasjon av et tiltak). 


ĉ
Jan Robert Johannessen,
13. mar. 2015, 01:28
Comments