Fastlegeaksjonen overleverte opprop til ministeren i dag.

Post date: 31.jan.2012 19:13:28

Her er de endelige dokumenter, dvs. skrivet til helseminister, oppdatert liste over signaturer samt fylkesvis statistikk som nå er offentlig tilgjengelig.