Kunnskapssenteret

Oversikt og lenker til ulike verktøy for kvalitetsforbedring på Kunnskapssenteret sine sider.

Kunnskapssentert:

Kunnskapssenteret har samlet metoder og verktøy for kvalitetsforbedring. lenkene under tar deg til Kunnskapsenteret sine sider. Du finner verktøy for ulike faser av kvalitetsarbeidet.

Klikk her for å komme til kunnskapsenteret sine sider eller bruk direktelinkene til ulike seksjoner under.

Du vil der finne blant annet:

En utdyping av Langley og Nolans metode (3), som igjen bygger på Demings klassiske PDSA- sirkel (Plan, Do, Study, Act) (4).

Metoden tydeliggjør og forsterker trinn i forbedringsarbeidet som man har sett trenger spesiell oppmerksomhet.

Flere metoder som kan benyttes i kvalitetsarbeidet.

Verktøy for ulike faser av kvalitetsarbeidet: