Samhandlingsreformen

Tanken er å samle relevante nyheter / linker og dokumenter om samhandlingsreformen.

Samhandlingsreformen -

Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og

regionale helseforetak/helseforetak

Nasjonal veileder (PDF)