Samhandlingsreformen

Tanken er å samle relevante nyheter / linker og dokumenter om samhandlingsreformen.

Samhandlingsreformen -  

Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og 
regionale helseforetak/helseforetak

Comments