Blogger / nettsider

Blogger kan være et relativt enkelt format å distribuere informasjon. Det er mange ulike bloggtilbydere som i prinsippet tilbyr en type nettsted eller del av nettsted for publisering av nyheter. 
Man kan også lage til informasjonssider i tilknytning til bloggen for å kombinere nyhetsutsending med informasjonsoppslag. 
Man kan legge inn mulighet for at leserene kan abonnere på nyheter slik at man ikke er avhengig av at den enkelte sjekker innom nettstedet/ bloggen for å få med seg nyheter. 

Eksempler på blogger i bruk (klikk på bildet for å komme videre til bloggene):

AHUS: 

http://pko-ahus.no/

Denne bloggen bruker WordPress som er en utbredt blogg med mange muligheter for ulike funksjoner og enkelt brukergrensesnitt.
Drives av Torgeir Landvik 

SUS: 
http://praksisnytt.blogspot.no/


Denne bloggen bruker Google sitt bloggverktøy Blogger. Som WordPress er dette en svært utbredet bloggtilbyder med mange maler som lett kan settes opp til et godt nettsted for nyhetsdistribusjon og oppslag av informasjon. 


Det er veldig mange bloggtilbydere men det kan nok lønne seg å gå for en av de mest utbredte og kanskje en av dem som er i bruk blant praksiskonsulentene allerede slik at vi letter kan hjelpe hverandre?

SSHF :
http://praksisnytt.no/

PKO -SSHF bruker et egenutviklet nettsted for informasjonsoppslag.


Sykehuset i Østfold:


http://www.fastlegeportalen.no/
Flere eksempler på PKO blogger / nettsider ? Ta gjerne kontakt så legger jeg dem inn.

Comments