Veileder PKO Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge
Publisert April 2014