Praksiskonsulentordningen i Samhandlingsreformen

Post date: 30.okt.2011 17:22:26

Praksiskonsulentenes rolle i samhandlingsreformen. Sakset fra nasjonal veileder som du i sin helhet finner her