Samdata

Post date: 26.okt.2011 08:15:04

Hva brukes helsebudsjettet til?

Det bevilges og brukes rundt 100 milliarder årlig for å tilby befolkningen en best

mulig spesialisthelsetjeneste. SAMDATA Spesialisthelsetjeneste 2010 gir informasjon

om hva disse pengene brukes til, og hvordan de blir fordelt mellom ulike sektorer

og regioner. Rapporten inneholder informasjon om ressursinnsatsen, og bruken av

tjenestene og utnyttingen av ressursene.

Lenke til Samdata