NFA

Linker til NFA sider om kvalitetsverktøy

Referansegruppa for praktisk kvalitetsarbeid

Referansegruppa i praktisk kvalitetsarbeid har egen nettside med en rekke praktiske ideer for kvalitetsarbeid.

NFA: Verktøykassa

Innholdet i verktøykassa kan være til hjelp i planlegging og gjennomføring av endringer i din virksomhet, og for å støtte den kontinuerlige forbedringsprosessen. Verktøy og metoder kan være hjelpemiddler til å dokumentere fakta, til å finne årsaker til problemer, og til å finne de riktige løsningene. De kan være til hjelp i å forbedre prosedyrer, systemer, kvalitet og sikkerhet.

Verktøykasseprosjektet (2010)

En oversikt over verktøy og metoder for forbedring av kvalitet ble presentert i 2010.